Használati feltételek

A következők azok a feltételek (a továbbiakban: 'Feltételek'), amelyek vonatkoznak a casinoly-hu.click weboldalra, valamint annak összes tartalmára és szolgáltatására. Kérjük, olvassa el ezeket a Feltételeket, mielőtt elkezdi használni a weboldalt. A weboldal használatával elfogadja ezeket a Feltételeket, és köteles betartani azokat.

Amennyiben nem ért egyet ezen Feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt és ne vegyen igénybe semmilyen tartalmat vagy szolgáltatást.

Tulajdonjog és felhasználási jog

A casinoly-hu.click weboldalhoz valamennyi tartalom és szolgáltatás tulajdonjoga a weboldal üzemeltetőjéhez tartozik, kivéve, ha más forrásból származik. Az összes tartalom, beleértve a szövegeket, képeket, videókat, hangokat, grafikákat és más anyagokat ('Tartalom'), valamint a weboldal maga is szerzői jogvédelem alatt áll, és az üzemeltetők által védettek. Minden jog fenntartva.

A weboldalt és a Tartalmat a saját, személyes, nem kereskedelmi céljaira használhatja. Tilos bármilyen Tartalom vagy szolgáltatás módosítása, másolása, terjesztése, más weboldalra vagy más platformra történő feltöltése, vagy bármilyen más módon történő felhasználása anélkül, hogy az üzemeltetők kifejezett írásos engedélyt adnának hozzá.

A felhasználó nem szerez semmilyen tulajdont a weboldalhoz, a Tartalomhoz vagy a szolgáltatásokhoz, kizárólag a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott felhasználási jogot.

Felelősség korlátozása

A weboldal minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a tartalom pontosságát és megbízhatóságát biztosítsa. Azonban a weboldal és annak tartalmának használata történhet az Ön saját felelősségére.

Az üzemeltetők, valamint a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatók, partnerek és alkalmazottak semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges vagy kiemelt károkért. Ez magában foglalja a bevételkiesést, az üzleti értékvesztést, az adatvesztést vagy bármilyen más vagyoni vagy személyi kárt, amely a weboldal vagy annak tartalmának használatából ered.

A weboldalon található linkek olyan külső weboldalakra vezethetnek, amelyek nem állnak az üzemeltetők irányítása alatt. Az üzemeltetők nem vállalnak felelősséget ezeknek a harmadik fél weboldalaknak a tartalmáért vagy a használatukból eredő károkért. Az ilyen kapcsolódó weboldalak használata kizárólag az Ön felelősségére történik.

Felhasználói kötelességek

A felhasználónak kötelessége betartani a következőket:

  • • Nem használhatja a weboldalt illegális vagy jogsértő célra.
  • • Nem továbbíthatja, terjesztheti vagy tárolhatja a weboldalon keresztül olyan anyagokat, amelyek jogvédett vagy más szellemi tulajdont sértettek.
  • • Nem okozhat kárt a weboldalnak vagy más felhasználóknak.
  • • Nem akadályozhatja vagy zavarhatja a weboldal megfelelő működését.
  • • Nem adhat át vagy tölt fel olyan tartalmat, amely vírusokat, káros szoftvereket vagy más káros alkalmazásokat tartalmaz.
  • • Nem törölhet vagy módosíthatja a weboldal vagy annak tartalmának szerzői jogi információit vagy védjegyeit.
  • • Együttműködik a weboldal szabályainak és eljárásainak betartásában, valamint a felhasználói biztonság elősegítésében.

A felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a Feltételek megsértése jogi következményekkel járhat, beleértve a felhasználói hozzáférés felfüggesztését vagy megszüntetését is.

Joghatóság

A jelen Feltételeket a Magyar Köztársaság törvényei szerint kell értelmezni és érvényesíteni. Amennyiben bármely Feltétel jogellenes vagy érvénytelennek minősül, az nem érinti a többi Feltétel érvényességét és érvényesíthetőségét.

Minden vitát vagy jogi eljárást a Magyar Köztársaság bíróságai előtt kell megtárgyalni.

Az üzemeltetők fenntartják a jogot a Feltételek bármilyen időpontban történő módosítására vagy frissítésére, amelyek azonnal hatályba lépnek a weboldalon történő közzétételük után.